Koszty procesu, a spełnienie świadczenia (przed i po wniesieniu pozwu)