Zakres usług

Prawo karne

Obrona podejrzanych, oskarżonych oraz skazanych: obrona osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym; obrona w postępowaniach

Dowiedz się więcej

Prawo cywilne

Reprezentacja klientów indywidualnych oraz korporacyjnych przed właściwymi sądami i organami w każdej instancji w sprawach szeroko

Dowiedz się więcej

Prawo gospodarcze

Tworzenie, przekształcanie, podział, łączenie oraz likwidacja podmiotów prawa gospodarczego, w tym tworzenie i opiniowanie umów spółek,

Dowiedz się więcej

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Reprezentacja klientów przed właściwymi sądami i organami w każdej instancji w sprawach szeroko rozumianego prawa rodzinnego

Dowiedz się więcej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentacja pracowników jak i pracodawców przed właściwymi sądami i organami w każdej instancji w sprawach szeroko

Dowiedz się więcej

Prawo administracyjne

Reprezentacja klientów w toku postępowań administracyjnych a także postępowań wszczętych na skutek odwołania od decyzji organów

Dowiedz się więcej

Specyficzne obszary praktyki – specjalizacje Kancelarii

Reprezentacja obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym ze szczególnym uwzględnieniem postępowań prowadzonych wobec nauczycieli oraz przedstawicieli służb mundurowych (żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej), a także reprezentacja obwinionych w postępowaniu odwoławczym, w tym przed właściwymi sądami. 

Reprezentacja konsumentów oraz przedsiębiorców w sprawach wynikających z umów – w tym roszczeń związanych z rękojmią za wady towaru, odstąpieniem od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, świadczenia usług turystycznych, hotelarskich oraz przewozowych – w tym w toku procesu reklamacyjnego, a także postępowań przed właściwymi sądami, sądami polubownymi lub arbitrażowymi oraz postępowań mediacyjnych.

Wdrażanie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) – w tym tworzenie właściwych rejestrów, upoważnień, polityk ochrony danych, regulaminów oraz klauzul informacyjnych.