Honorarium

Honorarium za obsługę prawną jest ustalane indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość różni się ze względu na różnorodność spraw oraz ich stopień skomplikowania.

Z tego powodu jeszcze przed zawarciem umowy zlecenie jest analizowane a wysokość honorarium ustalana adekwatnie do przewidywanego nakładu pracy adwokata. Szczegóły dotyczące płatności są precyzyjnie określane w umowie zawieranej z klientem.

Kancelaria stosuje różne systemy rozliczeń, wśród których wymienić można:

  • wynagrodzenie jednorazowe – stosowane najczęściej przy pojedynczych zleceniach, takich jak udzielenie porady prawnej, sporządzenie opinii lub projektu pisma, a także przy sprawach o niskim stopniu skomplikowania
  • rozliczenie godzinowe – określane na podstawie liczby godzin przepracowanych przez adwokata przy wykonaniu zlecenia. Stawka godzinowa ustalana jest indywidualnie z każdym klientem, a podstawą rozliczenia jest monitoring czasu pracy adwokata.
  • wynagrodzenie ryczałtowe – stała, comiesięczna stawka, niezależna od ilości godzin przepracowanych w tym czasie przez adwokata. W ramach tego systemu istnieje również możliwość uzgodnienia z klientem pakietu usług prawniczych, który zawiera określony limit czasu pracy adwokata.
  • wynagrodzenie mieszane – system rozliczeń uzgadniany jest indywidualnie z klientem w celu jak najlepszego dopasowania do jego potrzeb i sytuacji.