Ubezwłasnowolnienie – rodzaje, przesłanki, wymagania formalne