Kiedy przyjęcie prezentu staje się przestępstwem – spojrzenie na art. 228 k.k.