Skarga na działanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta)